นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
 โปรแกรมทัวร์ดีๆ จาก บ.เงือกทอง ทัวร์ คร้า

เที่ยวมาเลเซีย สีสันตะวันออก 3 วัน 2 คืน
เงือกทองทัวร์.......ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด ท่องเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านแหลมมลายู ชมตึกแฝดที่สูงที่สุด เมืองใหม่ ปุตตราจาย่า ชมความเจริญของเมืองหลวง สัมผัสอารยธรรมเพื่อนบ้าน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด และบ่อนคาสิโน ที่ เก็นติ้งฯ พร้อมการบริการที่ได้มาตรฐาน ...เที่ยวอย่างสบายใจ ไปกับเงือกทองทัวร์..นะค่ะ
โปรแกรม สุดคุ้ม ลด...สะใจ เหลือ 3,990.
- เฉพาะเดือน ก.ค. –ส.ค. 53 นี้เท่านั้น
วันเดินทาง 25- 27 ก.ค. / วันแม่ 12-14 ส.ค.
(สำหรับวันเข้าพรรษา)
( กรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน / พักเก็นติ้ง 1 คืน ...
สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของตึกแฝด...แสงสียามค่ำคืน อาหาร 4 มื้อ)


วันแรก นครศรีธรรมราช – กัวลาลัมเปอร์ ( - / - / เย็น)

04.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ สำนักงานเงือกทอง หมู่บ้านเมืองทอง เพื่อเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทาง ศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตัม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลามาเลเซีย เร็วกว่า ไทย 1 ชั่วโมง)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อ ….นำท่านสู่ เมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya เป็นนครที่มีความทันสมัยและ ก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูด ใจเปอร์ดานาปุ ตรา สำนักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ดานา สถานที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มัสยิดปุตรา มีโดมสีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบง่ายๆแต่หรูหราตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความโดดเด่นสะพานปุตรา งดงามตรึงตาสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่ง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนำท่านเข้าเที่ยวชมบรรยากาศภายในตึกปิโตรนาส เพื่อเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในห้าง KLCC SURIA และนำท่านเข้าสู่ที่พัก PUTERI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ..หรือสัมผัสแสงสียามราตรี เมืองหลวงมาเลเซีย


วันที่สอง ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (เช้า / - / เย็น)

07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (2) นำท่านซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ แวะชมจัตุรัสเมอร์เดก้า
Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดSultan Abul Samad Building ชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหาร ราบประจำพระองค์ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower สูง 421 เมตร Petronas Twin Tower ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนัส สูง 452 เมตร จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อ วินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อกันหนาวติดไปด้วย)... เข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World Hotelจากนั้น เชิญทุกท่านอิสระ บนเก็นติ้งฯ เที่ยวชมบรรยากาศที่สวยงามหรือเลือกสนุกสนาน ในสวนสนุกTheme Park ทั้ง INDOOR และ OUTDOOR สวนสนุกกลาง แจ้งและในร่มที่มีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ซีมูเลเตอร์, โรลเลอร์โค สเตอร์, โมโนเรล, , ตะลุยอวกาศ, ผจญ ภัยในซาฟารี หรือเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโน
(ไม่รวมอยู่ใน ค่าใช้จ่ายทัวร์ )

เย็น บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม (3) จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็ก อายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับ นิทรรศการกว่า 500 ชนิดที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปี และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - หาดใหญ่ (เช้า / - / -)
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (4) จากนั้นอำลาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง เพื่อเดินทาง กลับนครศรีธรรมราช
12..00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เดินทางต่อ......หากมีเวลาแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจังโหลน
23.00 น.เดินทางกลับถึงนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,990 บาท พักห้องละ 2 ท่าน
(พักเดียว เพิ่ม 1,900 บาท)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 3,200 บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง)

อัตรานี้รวม ค่ารถบัสปรับอากาศ / ค่าที่พักตามที่ระบุ 2 คืน / ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 4 มื้อ / ประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ท่านละ 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม ค่าหนังสือเดินทาง/ ค่าเครื่องเล่นต่าง ๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด์ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด

อัตรานี้ไม่รวม : - ค่าเครื่องเล่นต่างๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด์
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ (น้ำใจลูกทัวร์)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ

ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจองพร้อมส่งสำเนา หนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 7 วัน
กรุณาโอนเงิน :ธนาคาร
ชื่อบัญชี กิตติรักษ์ เรืองประดิษฐ์ บัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี
• กรุณาแฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปอร์ตมาด้วยที่ แฟกซ์ 075-432179
•ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
1.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะ แยกตัวหรือจะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเงินได้
3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
4. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน การจราจร ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล การจราจรติดขัดหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
โดยคุณ เงือกทรายMail to nguekthong3@hotmail.com (117.47.106.*) [14 2553]

 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197