QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่งจองบ้านอยู่อาศัย

   
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สั่งจองบ้านอยู่อาศัย โครงการบ้านริมเมือง อยู่ที่ตำบลมะม่วงสองต้น เข้าทางถนนข้างวัดชายนา เป็นบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เนื้อที่ขั้นต่ำ 60 ตารางวา บริเวณกว้างขวาง อากาศดี น้ำไม่ท่วม อยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ใกล้ที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำนักงาน สกสค.จังหวัดนคครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร วิทยาลัยศรีโสภณ วิทยาลัยศิลปะ ตลาดสดท้าวโคตร และห่างจากถนนราชดำเนินเพียง 900 เมตรเท่านั้น มีจำนวนจำกัด เพียง 50 แปลง ผู้ที่จองก่อนจะได้สิทธิ์เลือกก่อน ราคาพร้อมเข้าอยู่เพียง 999,999 บาท เท่านั้น
สนใจติดต่อด่วนที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนตึกดิน ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด โทร 075-340368 ,075-340989 ,086-6863488 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :14 พ.ค 2551 เวลา 15:17:03ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและปฏิบัติตาม (24 พ.ย 2557)
     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้วันศุกร์ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อีก ๑ วัน (24 พ.ย 2557)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (20 พ.ย 2557)
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร 4 สาขา (20 พ.ย 2557)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ กำหนดจัดกิจกรรม เดินวิ่ง มินิมาราทอน (17 พ.ย 2557)