QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่งจองบ้านอยู่อาศัย

   
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สั่งจองบ้านอยู่อาศัย โครงการบ้านริมเมือง อยู่ที่ตำบลมะม่วงสองต้น เข้าทางถนนข้างวัดชายนา เป็นบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เนื้อที่ขั้นต่ำ 60 ตารางวา บริเวณกว้างขวาง อากาศดี น้ำไม่ท่วม อยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ใกล้ที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำนักงาน สกสค.จังหวัดนคครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร วิทยาลัยศรีโสภณ วิทยาลัยศิลปะ ตลาดสดท้าวโคตร และห่างจากถนนราชดำเนินเพียง 900 เมตรเท่านั้น มีจำนวนจำกัด เพียง 50 แปลง ผู้ที่จองก่อนจะได้สิทธิ์เลือกก่อน ราคาพร้อมเข้าอยู่เพียง 999,999 บาท เท่านั้น
สนใจติดต่อด่วนที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนตึกดิน ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด โทร 075-340368 ,075-340989 ,086-6863488 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :14 พ.ค 2551 เวลา 15:17:03ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (19 มี.ค 2558)
     ด้วยสถานสงเคราะห์เด็กเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับอุปการะเด็กชายพัชรพล พ่วงเพิ่ม เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (19 มี.ค 2558)
     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ถึงวันที่ 31 มีนาคม (18 มี.ค 2558)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยวชม ศุกร์ สุด สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน เป็นแหล่งเรี (16 มี.ค 2558)
     สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท (16 มี.ค 2558)