QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่งจองบ้านอยู่อาศัย

   
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สั่งจองบ้านอยู่อาศัย โครงการบ้านริมเมือง อยู่ที่ตำบลมะม่วงสองต้น เข้าทางถนนข้างวัดชายนา เป็นบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เนื้อที่ขั้นต่ำ 60 ตารางวา บริเวณกว้างขวาง อากาศดี น้ำไม่ท่วม อยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ใกล้ที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำนักงาน สกสค.จังหวัดนคครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร วิทยาลัยศรีโสภณ วิทยาลัยศิลปะ ตลาดสดท้าวโคตร และห่างจากถนนราชดำเนินเพียง 900 เมตรเท่านั้น มีจำนวนจำกัด เพียง 50 แปลง ผู้ที่จองก่อนจะได้สิทธิ์เลือกก่อน ราคาพร้อมเข้าอยู่เพียง 999,999 บาท เท่านั้น
สนใจติดต่อด่วนที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนตึกดิน ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด โทร 075-340368 ,075-340989 ,086-6863488 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :14 พ.ค 2551 เวลา 15:17:03ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (15 ก.ค 2559)
     ด้วยโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากระบบควบคุมอัตโนมัติกับเคร (01 ก.ค 2559)
     สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นใช้งาน ประเภทรถยนต์กระบะสองตอนท้ายบรร (01 ก.ค 2559)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา (01 ก.ค 2559)
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (01 ก.ค 2559)