QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่งจองบ้านอยู่อาศัย

   
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สั่งจองบ้านอยู่อาศัย โครงการบ้านริมเมือง อยู่ที่ตำบลมะม่วงสองต้น เข้าทางถนนข้างวัดชายนา เป็นบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เนื้อที่ขั้นต่ำ 60 ตารางวา บริเวณกว้างขวาง อากาศดี น้ำไม่ท่วม อยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ใกล้ที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำนักงาน สกสค.จังหวัดนคครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร วิทยาลัยศรีโสภณ วิทยาลัยศิลปะ ตลาดสดท้าวโคตร และห่างจากถนนราชดำเนินเพียง 900 เมตรเท่านั้น มีจำนวนจำกัด เพียง 50 แปลง ผู้ที่จองก่อนจะได้สิทธิ์เลือกก่อน ราคาพร้อมเข้าอยู่เพียง 999,999 บาท เท่านั้น
สนใจติดต่อด่วนที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนตึกดิน ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด โทร 075-340368 ,075-340989 ,086-6863488 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :14 พ.ค 2551 เวลา 15:17:03ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ส (25 เม.ย 2559)
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดสุดยอดนวัตกรรมไปรษณีย์ไทย ประจำปี 2559 (19 เม.ย 2559)
     สำนักงาน ป.ป.ช.ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2559 (19 เม.ย 2559)
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19 เม.ย 2559)
     ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และนราธิวาส และกรมประมง กำหนดจัดงานวันกุ้งไทยใต้ล่าง ครั้งท (19 เม.ย 2559)