QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (23 ก.พ 2560)
     คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภู (04 ม.ค 2560)
     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า ทหารผ่านศึกประจำการและนอกประจำการ รวมทั้งครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่ (23 ธ.ค 2559)
     ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (16 ธ.ค 2559)
     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ทุนบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 , 3 และ 4 เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท (13 ธ.ค 2559)