QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (23 เม.ย 2558)
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมด้าน ICT หัวข้อ “e-government mobile application” (16 เม.ย 2558)
     ด้วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (09 เม.ย 2558)
     เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่19 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 12.00-13.30 น. โรงแรมทวินโลตัสขอเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟังพระธรรม (09 เม.ย 2558)
     นิติบุคคลที่มีงบการเงินรอบปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะต้องดำเนินการยื่นงบการเงิน ต่อ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช (09 เม.ย 2558)