QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๙ ร่วมกับจังหวัดตรังโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำ (28 ก.ค 2558)
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม (21 ก.ค 2558)
     บริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการภาคฝึกหัด 40 อัตรา เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม 20 อัตรา และช่า (20 ก.ค 2558)
     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (20 ก.ค 2558)
     ด้วยคณะวิทยาการจัดการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน (13 ก.ค 2558)