QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและส (27 ต.ค 2559)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ (27 ต.ค 2559)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (26 ต.ค 2559)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครงาน (13 ต.ค 2559)
     วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (04 ต.ค 2559)