QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ได้กำหนดจัดทำ โครงการเดินวิ่ง สร้างพลังคนรักสุขภาพตำบลควนหนองหงษ์ (01 ส.ค 2557)
     สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ขอเชิญข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมอบรมตามโครงการ สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการร (01 ส.ค 2557)
     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญเที่ยวงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดพัทลุง (31 ก.ค 2557)
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (29 ก.ค 2557)
     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 (29 ก.ค 2557)