QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของเจ้าของรถและผู้เสียภาษีและเป็นการจัด (20 ก.ย 2559)
     สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ขอเชิญชายไทยร่วมอุปสมบทหมู่ถวายพ่อ (19 ก.ย 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต (15 ก.ย 2559)
     สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จำนวน ๙๑ รายการ (06 ก.ย 2559)
     สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักกิจการนัก (06 ก.ย 2559)