QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ กิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน ฝึกระยะยาว รุ่นที่ ๑ ๒๕๕๘ จำนวน ๕ สาขาช่าง (08 ต.ค 2558)
     เนื่องด้วยในวันที่ ๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องทำการระบายตะกอน ท่อส่งน้ำประปา ในพื้นที่ อำเภอพระพรหม จึงมี (08 ต.ค 2558)
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (08 ต.ค 2558)
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (02 ต.ค 2558)
     ด้วยคุณพ่อชื่น สิทธิดำรงค์ อายุ ๘๓ ปี ได้ถึงแก่กรรม ตอนนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (15 ก.ย 2558)