QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เชิญชวนประชาชนส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว อาทิ ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว (13 มี.ค 2560)
     คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (13 มี.ค 2560)
     สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครเยาวชนอายุ 18 -25 ปี และกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี คะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (13 มี.ค 2560)
     สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (23 ก.พ 2560)
     คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภู (04 ม.ค 2560)