QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ส (25 เม.ย 2559)
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดสุดยอดนวัตกรรมไปรษณีย์ไทย ประจำปี 2559 (19 เม.ย 2559)
     สำนักงาน ป.ป.ช.ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2559 (19 เม.ย 2559)
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19 เม.ย 2559)
     ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และนราธิวาส และกรมประมง กำหนดจัดงานวันกุ้งไทยใต้ล่าง ครั้งท (19 เม.ย 2559)