QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     การยางแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น ผลิตยางแท่งสกิม (24 มิ.ย 2559)
     บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล (24 มิ.ย 2559)
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกและรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ (24 มิ.ย 2559)
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20 มิ.ย 2559)
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘๙ (02 มิ.ย 2559)