QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของเทศบาลเชียรใหญ่ (22 ก.ค 2557)
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบาย คสช. (22 ก.ค 2557)
     จังหวัดลำปาง ร่วมกับอำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแข่งขันเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา (21 ก.ค 2557)
     ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของเทศบาลเชียรใหญ่ (21 ก.ค 2557)
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญสื่อมวลชน นักศึกษา บัณทิต มสธ. และผู้สนใจ เข้าร่วมงานโรดโชว์อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบสื่อมวลชนและเคร (21 ก.ค 2557)