QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักราชเลขาธิการ จัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชนประกวดผลงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส (22 เม.ย 2557)
     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดเคสื่อนภาพเคลื่อนไหว Young Gen Anti-Corruption (22 เม.ย 2557)
     โรงพยาบาลสิชล และเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุ (22 เม.ย 2557)
     คุณพ่อเฉลิม พูนพิพัฒน์ อายุ 75 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนค (21 เม.ย 2557)
     ประกาศสำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (17 เม.ย 2557)