QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จะจัดงาน คืนสู่เหย้า ๓๖ ปี อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคนคร ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (19 ส.ค 2558)
     มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช จัดงานพิธีทิ้งกระจาดมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๒ เพื่อผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่วิญญาณที่ไร (19 ส.ค 2558)
     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง สมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ เข้าทำงานในสำนักตรวจเงิน (19 ส.ค 2558)
     ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ส.ค 2558)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒ อัตรา สำเร็ (14 ส.ค 2558)