QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 หัวข้อ "พระสงฆ์สาวกศาสดา" (21 พ.ค 2558)
     หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน "มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้" ปี 2 (19 พ.ค 2558)
     โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (15 พ.ค 2558)
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญประชุมผู้ประกอบการลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อทำความเข้าใจ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาปาล (12 พ.ค 2558)
     วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง (ครูจ้างสอน) (07 พ.ค 2558)