QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 (28 ส.ค 2557)
     โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่นแขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ที่มีอายุระหว่าง ๑๗ – ๓๕ ปี (28 ส.ค 2557)
     บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ประกวดสูตรอาหารไทย ครั้งที่ 2 (26 ส.ค 2557)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการจัดงานประกวดแพะ และประกวดเมนูอาหารเนื้อแพะร่วมกิจกรรมในงาน น้ำพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น (21 ส.ค 2557)
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดบริการ “EMS SUPER SPEED” ส่งเอกสารหรือสิ่งของด่วนภายใน 24 ชั่วโมง (21 ส.ค 2557)