QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างเพิ่มเติม “ศาลาอเนกประสงค์” ณ ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ หมู่ที่ ๔ ตำบล น้ำตก อำเภอทุ่งสง (28 ม.ค 2558)
     ด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ บิน อับดุล อาซีซ อัล ซาอูด กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที (26 ม.ค 2558)
     กองทัพบก มีความประสงค์จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๘(เว้นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ (วันจักรี)) (26 ม.ค 2558)
     ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียนศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด (23 ม.ค 2558)
     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัย (23 ม.ค 2558)