QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่ง๕ณะบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ (29 พ.ย 2559)
     อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ (25 พ.ย 2559)
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วน (25 พ.ย 2559)
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครีศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนมา จำน (21 พ.ย 2559)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชน สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเ (21 พ.ย 2559)