QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะ (02 ก.ค 2558)
     สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และวิชาการดอทดอม ประกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (30 มิ.ย 2558)
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปรับลดค่าบริการสำหรับผู้ที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที (30 มิ.ย 2558)
     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) รับสมัครผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและการศึกษา เพื่อฝึกอบรมศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ (30 มิ.ย 2558)
     สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง (30 มิ.ย 2558)