QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     คณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (23 พ.ย 2558)
     เนื่องด้วยวัดชายนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิร (20 พ.ย 2558)
     ด้วยในคืนวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเทศกาลลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมนำเรืออกมาร่วมลอยกระทงแ (17 พ.ย 2558)
     วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา (12 พ.ย 2558)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อที่ดิน โครงการปัญหาจราจรติดขัดบริเวณคอขวดถนนเฉลิมพระเกียรติ (02 พ.ย 2558)