QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ในการฝึกอาชีพ กิจกรรมฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกระยะยาว รุ (21 ต.ค 2557)
     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมร (20 ต.ค 2557)
     พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี รับสมัครอาสาสมัครเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี ๒ (20 ต.ค 2557)
     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างกำแพงรอบอุโบสถ ณ วัดพังสิงห์ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ (17 ต.ค 2557)
     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑ ๑๖๓ ถนนวันดีโฆษอตกุลพร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรม (17 ต.ค 2557)