QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     กสทช.เตรียมแจกคูปองทีวีดิจิตอล ล็อตที่ 3 เพิ่มเติมอีก 4 จังหวัด รวมกว่า 6 แสนครัวเรือน ในวันพุธที่ 24 ธันวาคมนี้ (19 ธ.ค 2557)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและแบ่งปันความสุข ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ให้กับคริสตชน และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (19 ธ.ค 2557)
     สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดทำหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (19 ธ.ค 2557)
     กรมส่งเสริมการเกษตร ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ เพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท (19 ธ.ค 2557)
     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มงานดุริยางค์ไทย 7 อัตรา (17 ธ.ค 2557)