QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพกฐินที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน กฐินตกค้าง ซึ่งสามารถติดต่อขอเป็นเจ้าภาพกฐิน (01 ต.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงานประเพณี "ลากพระ" ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ลากพระ" ในช่วงวันออกพรรษา (01 ต.ค 2557)
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (01 ต.ค 2557)
     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณและงานทักษิณวิชาการ การศึกษาและวัฒนธรรม ในโอกาสมหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบสถาปนา ๔๖ ป (29 ก.ย 2557)
     เนื่องจากในขณะนี้ มีการซื้อขายที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสตูล ดังนั้น ขอให้ประชาชน ผู้จะดำเนินการซื้อขาย (29 ก.ย 2557)