QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (19 มี.ค 2558)
     ด้วยสถานสงเคราะห์เด็กเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับอุปการะเด็กชายพัชรพล พ่วงเพิ่ม เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (19 มี.ค 2558)
     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ถึงวันที่ 31 มีนาคม (18 มี.ค 2558)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยวชม ศุกร์ สุด สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน เป็นแหล่งเรี (16 มี.ค 2558)
     สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท (16 มี.ค 2558)