QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักปฎิบัติธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล (10 ก.พ 2559)
     คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์จัดการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งคำขวัญประกวดชิงเงินรางวัล 20,000 บาท (09 ก.พ 2559)
     กรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (09 ก.พ 2559)
     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน ๔ อัตรา (05 ก.พ 2559)
     มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล –วันแม่” (05 ก.พ 2559)