QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง

   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 – 7535 - 6134

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :02 ก.พ 2554 เวลา 9:33:30ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อกระแสสื่อออนไลน์โฆษณาเครื่องดื่มช่วยให้หลับสบาย อารมณ์ดีและคลายกังวล (29 พ.ค 2560)
     สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน รางวัลทุนการศึกษา 55,000 บาท (29 พ.ค 2560)
     ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และผู้ตรวจราชการกระทรวง (18 พ.ค 2560)
     เนื่องด้วย คุณแม่หลับ รักจันทร์ อายุ ๙๐ ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (16 พ.ค 2560)
     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภายใต้แนว (26 เม.ย 2560)