นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 
:: รวมบทความ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักข่าวนครโพส์
นักศึกษา ป.เอก ม.วงษ์ฯ
CEO:CJWORLD
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
 
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197