นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 คนเมืองคอเฮคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยกระดับ”เกาะกระ”เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ

คนเมืองคอเฮคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยกระดับ”เกาะกระ”เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ

ชี้เป็น”แรมซาไซด์”ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวไทย-เผยแดนสวรรค์นักเที่ยวตกปลา,ดำน้ำ

 

            เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2551 นี้ นายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการยกระดับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการยกระดับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มเติมให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมกับนำเสนอมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการประกาศไปแล้ว  ในขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ระดับท้องถิ่นเช่นกัน”

 

            ทางด้านนางนิรวาน พิพิธสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จากสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวว่า พื้นที่ที่เตรียมเสนอเป็นแรมซาไซด์ทั้ง 4 แห่งได้ พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จ.หนองคาย เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช เกาะระ-เกาะพระทอง และอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา เนื่องจากมีการสำรวจข้อมูลทางวิชาการแล้ว พบว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพครบทั้งพืช สัตว์ และระบบนิเวศน์เฉพาะถิ่น

 

นอกจากนี้ยังมีอีก 2-3 แห่งที่ จะผลักดันจากพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ ได้แก่ ป่าพรุแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่บึงสำนักใหญ่ (บึงจำรุง) จ.ระยอง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี-สระบุรี

 

สำหรับเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราชนั้น ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเล โดยมีแนวปะการังมากกว่า 263 ไร่ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวไทย โดยพบปะการังแปรงล้างขวดหลายชนิด ซึ่งต้องอยู่ในน้ำทะเลที่คุณภาพดี และน้ำใสสะอาดเท่านั้น และตัวเกาะห่างจากฝั่งราว 52 กิโลเมตร จึงทำให้การเดินทางลำบาก เลยยังไม่มีการบุกรุกเหมือนเกาะอื่นๆ


            นางนิศากร โฆษิตรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจพบว่า บริเวณหมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่หากจากแหลมตะลุมพุก ประมาณ 65 กิโลเมตร ห่างจาก  อ.หัวไทร ประมาณ 60 กิโลเมตร  เป็นเกาะมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีแนวปะการังกว่า 400 ไร่ มีหาดทรายยาวประมาณ 150 เมตร เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล นอกจากนี้ยังมีแนวป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตามขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวกำลังเสื่อมโทรม เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำดูปะการังและถูกชาวบ้านบุกรุก ทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องเฝ้าระวังและควบคุมอย่างใกล้ชิด

            นางนิศากรกล่าวอีกว่า จากความสมบูรณ์ของพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ใดๆ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เสนอให้เกาะกระเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทางทะเลแห่งใหม่ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันรองรับเป็นกรณีพิเศษ โดยจะครอบคลุมการประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาด ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เช่น แนวปะการัง หญ้าทะเล เป็นต้น

            “การประกาศเขตพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมมิให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากเกินความจำเป็น เนื่องจากเราไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการควบคุม ดูแลและป้องกัน รวมทั้งการลงโทษผู้กระทำผิด ประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ที่ผ่านมาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากชมรมอนุรักษ์ทางทะเล ชาวประมงพื้นบ้าน และชุมชนในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล คอยสอดส่องดูแล โดยกรมจะทำหน้าที่ในการประสานงานให้คำแนะนำในการบริหารจัดการควบคู่กับหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้า คาดว่าคงใช้ผ่านขั้นตอนและมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยภายหลังออกประกาศแล้ว ต้องมีแผนรองรับที่เข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการจับจองหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ “

                 ส่วนนายสุพจน์ จันทรภรณ์ศิลป์ นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราชนั้น ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเล โดยมีแนว ปะการังมากกว่า 263 ไร่ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวไทย โดยพบปะการังแปรงล้างขวดชนิด Acroporalongicyathus, Acropora nana, Acropora copiosa และ Acropora exquista ซึ่งเป็นพันธุ์หายากมากต้องอยู่ในน้ำทะเลที่คุณภาพดีและน้ำใสสะอาดเท่านั้น

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันเกาะกระนับเป็นแดนสวรรค์ของนักดำน้ำและตกปลาที่นิยมเดินทางไปทำกิจกรรมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักตกปลาเล่าลือกันว่าพื้นที่รอบ ๆ เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งที่มีปลาและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่หายากและชุกชุมมากที่สุด และสัตว์น้ำขนาดใหญ่กว่าที่อื่น ๆ โดยปลาหลายชนิดที่นักตกปลาตกได้มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนเต่าจะมีน้ำหนักตัวละ 400 กิโลกรัมขึ้นไป  นอกจากนี้นักตกปลายังเล่าลือกันว่ารอบ ๆ เกาะกระเป็นแหล่งอาศัยของประหลาดุกและปลาช่อนทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทะเลอ่าวไทย ทำให้นักตกปลาทั่วประเทศต่างให้ความสนใจและคาดหวังจะได้มีโอกาสเดินทางไปตกปลาที่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราชสักครั้งหนึ่ง.

 

ไพฑูรย์  อินทศิลา /นครศรีธรรมราช

            

           

 

โดยคุณ ไพฑูรย์ อินทศิลา 117.47.204.175 [02-09-2008 10:09:52]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
โดย คนกรุงเทพ ip: 58.9.13xxxxx
ข้อมูลดีมากครับ
วันที่: 28 2551
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197