นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 เดือนสิบเมืองคอน

สกู๊ปภูมิภาค...................ภาพส่งไม่ได้เล็กเกิน 10 kb ทำพรือได้ต้องใช้แว่นส่งอขยายดู

 

เยือนเมืองคอน...................

ร่วมสืบสานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ-สัญลักษณ์ความกตัญูกตเวที

86 ปีแห่งประเพณีอันยิ่งใหญ่ชาวใต้-มุ่งสอนคนให้รู้จัก‘บาปบุญคุณโทษ’

            ภาคใต้ของไทย มีประเพณี หรือเทศกาลที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ  ซึ่งเป็นเพณีคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องมาเกือบร้อยปีแล้ว จนมีบทร้อยกรองที่ท่องจำต่อ ๆ กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่า....

ทำบุญเหอทำบุญวันสารท       ยกหฺมฺรับดับถาดไปร้องไปฮา
พองลาหนมแห้งตุ้งแตงตุ๊กตา   ไปร้องไปฮา....สาเสดเวทนาเปรต....เหอ........

            ชาวนครศรีธรรมราช และชาวปักษ์ใต้มีความเชื่อว่าบรรพบุรุษจะถูกปล่อยขึ้นมาจากนรกภูมิ เพื่อรับส่วนบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศไปให้ในช่วงเทศกาลเดือนสิบ เพื่อนำกลับไปไถ่ถอนบาปให้ลดน้อยลงหรือหมดไปจนมีโอกาสได้ไปผุดไปเกิดในภพใหม่ บรรพบุรุษที่ถูกปล่อยขึ้นมาจะมีในรูปร่างต่าง ๆ หรือเรียกว่า “เปรต” ซึ่งนรกภูมิจะปล่อยขึ้นมายังโลกมนุษย์รวม 15 ราตรี นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ โดยในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันแรกในบรรพชน หรือ “เปรต” จะถูกปล่อยขึ้นมาจากนรกภูมิ จะมีการจัดเตรียม “สำรับ” หรือที่ชาวเมืองนครเรียกว่า “หฺมฺรับ” ไปทำบุญที่วัดเรียกว่า “หฺมฺรับเล็ก หรือ “หฺมฺรับแรก” คือ การทำบุญรับตายายนั่นเอง จนกระทั่งถึงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 10 ถูกกำหนดให้เป็น “วันจ่าย” มีการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายในการจัด “หฺมฺรับ” ในวันจ่ายชาวนครศรีธรรมราช จะนำสินค้าซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการจัด “หฺมฺรับ” มาวางจำหน่ายและมีการซื้อขายอย่างคึกคักเป็นพิเศษ  โดยหัวใจสำคัญของการจัดหฺมฺรับที่จะขาดไม่ได้ คือ ขนม 5 อย่าง แต่ละอย่างล้วนมีความหมายในตัวเอง  คือ  1.ขนมพอง เป็นสัญลักษณ์แทนแพสำหรับผู้ล่วงลับใช้ล่องข้ามห้วงมหรรณพ  2.ขนมลา แทนเครื่องนุ่งห่มแพรพรรณ  3.ขนมกง หรือ ขนมไข่ปลา  แทนเครื่องประดับ  4. ขนมดีซำ  แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอย 5. ขนมบ้า  แทนสะบ้าใช้เล่นในงานเทศกาลสงกรานต์  (คนเฒ่าคนแก่บางท่านบอกว่าหัวใจของหฺมฺรับมี  6 อย่าง ) โดยจะมีอย่างที่ 6. ขนมลาลอยมัน ซึ่งใช้แทนฟูกหมอน
  รวมอยู่ด้วย

            ส่วนในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันฉลองหฺมฺรับ ในปัจจุบันจะมีการรวมกันเป็นขบวนแห่ เรียกว่า “แห่หฺมฺรับ”  วันสุดท้ายของการทำบุญในเทศกาลเดือนสิบ คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10  เรียกว่า “วันส่งตายาย” กลับสู่นรกภูมิ หรือเรียกว่า “วันส่งเปรต” ลูกหลานคนไหนที่ไม่มาร่วมทำบุญในเทศกาลเดือนสิบถือว่าเป็นคนอกตัญญู บรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเปรตจะไม่ได้รับบุญกุศลกลับไป ต้องได้รับความลำบาก อดอยาก และกลับลงไปทนทุกขเวทนาในนรกภูมิอย่างแสนสาหัสมากกว่าเดิม ไม่พอใจลูกหลาน หรือญาติมิตรที่ไม่ทำบุญอุทิศไปให้ในช่วงนี้ พวกเปรตจะโกรธแค้นด่าทอสาปแช่งให้ลูกหลานและญาติมิตรในเมืองมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ตกต่ำ ประสบกับความภัยพิบัติต่าง ๆ มากมาย ใน ทางตรงข้ามหากลูกหลานและญาติมิตรมาร่วมทำบุญบรรพชนหรือเปรตจะพึงพอใจก็จะอวยพรให้ลูกหลาน ญาติมิตรประสบแต่ความสุข ความเจริญและมีความสำเร็จในชีวิต ความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชาวนครศรีธรรมราชทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดจะต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อร่วมทำบุญในช่วงวันสารทเดือนสิบ”
            ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า  ตามคติความเชื่อนั้นการทำบุญในช่วงเทศกาลเดือนสิบเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งก็คือ “เปรต” ที่มีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ตามกรรมที่ก่อไว้ในสมัยยังมีชีวิตและถูกปล่อยมาจากนรกภูมินั้นเอง ดังนั้น “เปรต” จึงเป็นหัวใจหลักและเป็นที่มาของเทศกาลเดือนสิบ

 “ความเชื่อเรื่องเปรตจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบาปบุญคุณโทษที่เกิดจากพฤติกรรมและการกระทำของมนุษย์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงเมื่อถึงคราที่เสียชีวิต เรื่องราวเกี่ยวกับเปรตน่าจะนำมาขยายผลเพื่อให้เกิดการซึมซับไปสู่เด็ก เยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้ได้รู้สึกเกรงกลัวต่อการกระทำผิด เกิดความสำนึกว่าหากทำผิดจะเป็นบาปเมื่อเสียชีวิตต้องตกนรกอเวจีชดใช้กรรมกลายเป็นเปรตที่ต้องทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนไม่กล้ากระทำผิด ปัญหาต่าง ๆ ในบ้านเมืองก็จะลดลงได้โดยปริยาย” 

ส่วนนายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ประเพณีทำบุญเดือนสิบได้มีมานานนับพันปี แต่เมืองนครศรีธรรมราชได้จัดขึ้นเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2466 ในปีนี้เป็นปีที่ 86 โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน -2 ตุลาคม 2551 แบ่งการจัดงานออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการจัดงานสนุกสนานรื่นเริง และภาควิชาการ ณ.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 “ทุ่งท่าลาด”กิจกรรมประกอบด้วยการประกวด“นางสาวนครศรีธรรมราช” การแข่งขันหนังตะลุงมโนราห์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี การออกร้านกาชาด และมหรสพรื่นเริงต่าง ๆ ในส่วนที่สองที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มุ่งเน้นพิธีและกิจกรรมดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ เช่น ตลาดย้อนยุค ขบวนแห่หฺมฺรับชาวบ้าน การละเล่นและศิลปะพื้นบ้าน การตั้งเปรต ชิงเปรต    ในส่วนที่สามคือกิจกรรม”เปรตเดือนสิบ “จัด ณ.ศาลาประดู่หก ตรงข้ามสนามหน้าเมือง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการเปรต ประกวดเปรต รำวงเวียนครก เพลงบอก หนังตะลุงเด็ก การแสดงมายากลคณะ ”ไมเคิล เมจิกโชว์”ศิษย์เอก”ฟิลิปส์”ยอดนักมายากลเมืองไทยเป็นต้น และส่วนที่สี่ ณ.สวนศรีธรรมโศกราช จัดกิจกรรม”กินหฺมฺรับดับที่ แลของดีเมืองนคร”

          ด้านนายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมงานบุญสารทเดือนสิบ โดยมุ่งเน้นในมิติและมุมมองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม วิดีชีวิตของนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้านพร้อมมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ 

            ซึ่งการท่องเที่ยวฯ จะร่วมกับเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเสริมเพื่อเป็นไฮไลน์และจุดขายในวันที่ 27-28 กันยายน 2551 ณ.สวนศรีธรรมโศกราช ภายใต้กรอบที่ว่า”ท่องเที่ยว กินหฺมฺรับดับที่ แลของดีเมืองนคร“ โดยจะนำคณะผู้ประกอบการนำเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน จากกลุ่ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และจากทั่วประเทศ รวมกว่า 300 คน เข้ามาร่วมกิจกรรมงานบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวไว้บริการ 4 เส้นทางประกอบด้วย 1.ท่อง เที่ยวธรรมชาติ ภูเขา น้ำตก วิถีชุมชน 2. ท่องเที่ยวชายทะเล ชมฝูงโลมาสีชมพู  3.วิถีชีวิตลุ่มน้ำปากพนังและโครงการพระราชดำริ และ 4.นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ (ลิกอร์ชื่อเรียกเมืองนคร)

            “ในช่วงค่ำของวันที่ 27 ก.ย. ทั้งหมดจะกลับมารวมตัวกันที่สวนศรีธรรมโศกราช เพื่อร่วมกิจกรรม”กินหมฺรับดับที่ แลของดีเมืองนคร” มีการแสดงมินิไลน์แอนด์ซาวด์หรือแสดงแสงสีเสียง โดยการรวบรวมเอาของดีเมืองนครทั้งหมดมาจัดแสดงให้ชมในระหว่างการกินหฺมฺรับ การแสดงศิลปะการร่ายรำแบบฉบับเมืองนคร ปิดท้ายด้วยการนำเที่ยวชมกิจกรรม”เปรตเดือนสิบ” ที่ ณ.ศาลาประดู่หก ตรงข้ามสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ห่างจากสวนศรีธรรมโศกราชเพียงเล็กน้อย โดยในบริเวณงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการหุ่นเปรต รำวงเวียนครก

            วันแห่หฺมฺรับเดือนสิบในปี 2551 ตรงกับวันที่ 28 กันยายน  ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา การท่องเที่ยวได้จัดรถหฺมฺรับ เพื่อคณะผู้ประกอบการนำเที่ยว นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนเข้าร่วมขบวนแห่หฺมฺรับด้วย จากนั้นร่วมเสวนา เรื่อง”ศาสนาศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช”ทั้งนี้เพื่อต้องการรับรู้ถึงมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากต่างถิ่นว่าเขามองศักยภาพด้านการท่อง เที่ยวและงานบุญสารทเดือนสิบของนครศรีธรรมราชว่าเขามองอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลนำมาพัฒนาปรับ ปรุงและแก้ไขในการจัดกิจกรรมในปีต่อ ๆ ไป เชื่อว่าจะสามารถขยายผลและสร้างกระแสการท่องเที่ยวงานบุญสารทเดือนสิบและการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอันดับท็อปเทนของประเทศได้อย่างแน่นอน

          การจัดเทศกาลงานเดือนสิบถือเป็นความพยายามของมนุษย์ที่มุ่งทดแทนพระคุณบรรพบุรุษแม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรต้องยึดถือปฏิบัติรวมทั้งปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ ไป อย่างน้อยหากมนุษย์ระลึกถึงเรื่องเปรตก็จะสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษ รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ที่เป็นหัวใจสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขตลอดไป.

 

ไพฑูรย์  อินทศิลา /นครศรีธรรมราช

            5 ก.ย. 2551

โดยคุณ ไพฑูรย์ อินทศิลา 118.173.35.81 [05-09-2008 17:09:24]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
โดย คอลูกทุ่ง ip: 118.173.3xxxxx
โกงกันชัดชัดสำหรับการประกวดรำวงเวียนครกที่ศาลากลางค้านสายตาคนฟังมากที่สุด
วันที่: 23 2552
โดย คอลูกทุ่ง ip: 118.173.3xxxxx
โกงกันชัดชัดสำหรับการประกวดรำวงเวียนครกที่ศาลากลางค้านสายตาคนฟังมากที่สุด
วันที่: 23 2552
โดย คอลูกทุ่ง ip: 118.173.3xxxxx
โกงกันชัดชัดสำหรับการประกวดรำวงเวียนครกที่ศาลากลางค้านสายตาคนฟังมากที่สุด
วันที่: 23 2552
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197