นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 หมู่บ้านเก้ากอสุดยอดชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด

รายงานพิเศษภูมิภาค.....      

ตามไปดูหมู่บ้าน”เก้ากอ”สุดยอดชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามแนว”ในหลวง”                              สุดทึ่งผู้ใหญ่บ้าน”เหลิม แรมโบ้”ต้านขบวนการค้ายานรก-ตั้งศาลชุมชนพิจารณาคดี

วางกฎเหล็กคนทำผิดขึ้นป้ายแดงประจานกลางหมู่บ้าน-ผู้ว่า ฯ ห่วงสั่งคุ้มครองชีวิต                             ประกาศก้อง”ผู้ใหญ่ข้าใครอย่าแตะ”พร้อมจองเวรไล่ล่าตอบโต้รุนแรงทุกรูปแบบ

 

ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.7 (นครศรีธรรมราช) จับกุม 5 ผู้ต้องหาพร้อมของกลาง 10,000 เม็ด จนมีการสอบสวนขยายผลจนได้ข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าขบวนการค้ายาบ้าขบวนการนี้เป็นการขบวนการใหญ่ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องในนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง 3-4 จังหวัดซึ่งล้วนเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  โดยต้นตอการสั่งยาบ้ามาจากผู้ต้องหาฆ่าคนตายชื่อดังรายหนึ่งที่ต้องโทษประการชีวิตอยู่ในเรือนจำบางขวาง ซึ่งล่าสุดได้โทรสั่งยาบ้าล็อตใหญ่เป็นประวัติการณ์ถึง 870,000  เม็ด เข้ามาพักไว้กับเอเยนต์ใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทยอยส่งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างจังหวัด 

 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุตรงกันว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดนครศรีธรรมราชกว้างขวางรุนแรงเป็นประวัติการณ์ แม้แต่อำเภอเล็ก ๆ อย่างอำเภอพรหมคีรี ในปัจจุบันถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงในลำดับที่ 4 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งที่ ๆ ที่หากเปรียบเทียบพื้นที่และประชากรของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีน่าจะอยู่ในลำดับที่ 20 หรือ 21  จากจำนวน 23 อำเภอของนครศรีธรรมราช  อย่างไรก็ตามอำเภอพรหมคีรี ยังมีชุมชนหรือหมู่บ้านตัวอย่างที่ปลอดยาเสพติดและเป็นหมู่บ้านที่ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริงหลงเหลืออยู่  1 หมู่บ้าน

 

หมู่บ้านดังกล่าวคือ”บ้านเก้ากอ” ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านออกมาเป็นแกนนำต่อต้านการค้ายาเสพติดทุกรูปแบบ จนสร้างความโกรธแค้นให้กับขบวนการค้ายาเสพติดเป็นอย่างมาก จึงคอยตามปองร้ายเพื่อกำจัดนายเฉลิม และแกนนำที่ทำตัวเป็นขวากหนามขัดขวางการค้ายานรก จนได้รับฉายาว่า ”ผู้ใหญ่แรมโบ้ หรือ เหลิม แรมโบ้”

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนได้รับรายงานถึงวีรกรรมของนายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเก้ากอ หมู่ 1 ต.ทอนหงส์  อ.พรหมคีรี ที่ประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดและพร้อมจะต่อสู้กับขบวนการค้ายาเสพติดทุกรูปแบบจนถูกขบวนการค้ายาบ้าคอยตามปองร้ายมาตลอด นอกจากนี้หมู่บ้านเก้ากอยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ประชาชนดำรงชีวิตโดยนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง เมื่อเร็วๆ นี้ตนจึงพร้อมด้วยนายสิริวัฒน์ ไกรสินธ์ ส.ว.นครศรีธรรมราชประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการและนายสันติ ศรีเมือง นายก อบต.ทอนหงส์ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนายเฉลิม และชาวบ้านในพื้นที่บ้านเก้ากอ รวมทั้งร่วมกิจกรรม”ล้อมวงคุย” และชมกิจการต่าง ๆ ของหมู่บ้าน”

 

 “ตนทึ่งในความตั้งใจของนายเฉลิมและแกนนำรวมทั้งชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้าน พวกเขาปฏิเสธยาเสพติดและสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในหมู่บ้านอย่างลิ้นเชิง เขาดำรงชีวิตอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง..........”

 

 ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน มุ่งสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชนในหมู่บ้าน โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวชี้วัด 6X2 พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดสารเคมี เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรยางพาราและไม้ผล.....ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน ด้านการเมือง เป็นต้น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่งคงถาวรและทั่วถึง วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน เป็นแหล่งผลิตยางพารา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น สร้างคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาหมู่บ้าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลของด้านรายได้และอาชีพของบ้านเก้ากอ จะเห็นได้ว่ารายได้อันดับหนึ่ง คือรายได้จากการทำสวนผลไม้ ซึ่งได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง และการทำสวนยางพารา

 

      สำหรับแนวทางและวิธีการต่อสู้และต่อต้านยาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรมของหมู่บ้านเก้ากอ คณะกรรมการหมู่บ้านจะทำการตรวจสอบการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งผู้ค้าและผู้เสพ โดยจะมีการตรวจปัสสาวะบุคคลในหมู่บ้านทุกคน หากพบมียาเสพติดจะมีการตักเตือนและหากตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟังทั้งผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดจะถูกเขียนชื่อบน”ป้ายแดง”ซึ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่ประกาศกลางหมู่บ้านและส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านจะคอยติดตามตรวจสอบพฤติกรรมหากภายใน 3 เดือนทางมีการปรับปรุงตนเองเลิกเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ จริง ๆ ก็จะถูกลบชื่อออกจากป้ายเพื่อให้โอกาสได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม  ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนสามารถลดจำนวนผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนจึงนับเป็นชุมชนตัวอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่เป็นตัวอย่างนำไปปฏิบัติในหมู่บ้านทั่วประเทศต่อไป

“แต่ยังมีผู้ค้ายาบ้าอีก 2-3 ราย ที่ไม่ยอมปรับปรุงตัวโดยได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปหลายเดือนแล้วและพยายามตามปองร้ายนายเฉลิม ผู้ใหญ่บ้านและแกนำชาวบ้านคนอื่น ๆ เรื่องนี้ตนยอมไม่ได้เด็ดขาด หากนายเฉลิม หรือชาวบ้านที่ร่วมต่อต้านยาเสพติดถูกขบวนการค้ายาบ้าสังหารล้างแค้น ตนได้ประกาศท่ามกลางสาธารณะชนไปแล้วว่าตนจะไม่เอาไว้แน่ตนจะตามล่าคนร้ายจนถึงที่สุด ซึ่งในเบื้องต้นได้สั่งกำชับให้ฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองจัดกำลังเข้าไปลาดตระเวนในหมู่บ้านและให้ความคุ้มครองนายเฉลิมและแกนนำชาวบ้านอย่างเต็มที่” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวย้ำ

 

ส่วนการแก้ไขปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย การทะเลาะวิวาทกันในหมู่บ้านหรือตามงานรื่นเริง งานประเพณีต่าง ๆ หรือกรณีพิพาทเรื่องต่าง ๆ ”ศาลชุมชน” ที่ประชาชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยยึดหลักของศาลสถิตยุติธรรมทุกประการ มีองค์คณะผู้พิพากษา ซึ่งมีนายเฉลิม  กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานองค์คณะผู้พิพากษา อัยการและทนายความ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนสืบสวนสอบสวนพิจารณาคดีความพร้อมบทลงโทษเป็นค่าปรับอย่างชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านทุกคน เช่น  ในคดีขโมยสะตอ คิดมูลค่า ฝักละ 50 บาท ลูกเนียง คิดมูลค่า ลูกละ 10 บาท  ทุเรียน คิดมูลค่า ลูกละ 500 บาท ยางแผ่น/เศษยาง คิดมูลค่า 10 เท่าของราคาปัจจุบัน อุปกรณ์/เครื่องมือทางการเกษตร คิดมูลค่า 20 เท่าของท้องตลาด โดยในตอนแรก ๆ ก็พิจารณาเฉพาะคดี ลักเล็กขโมยน้อย   ต่อมาเมื่อชาวบ้านเห็นประโยชน์ เห็นว่าแก้ปัญหาได้จริง ๆ ก็มีการแจ้งคดีต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่ง และคดีที่เป็นความอาญา จนสามารถแก้ปัญหาได้เกือบทุกคดี และบางครั้งหมู่บ้านข้างเคียง ที่เกิดกรณีพิพาท ก็สามารถไกล่เกลี่ยได้หลายคดี รวมการดำเนินงานของศาลหมู่บ้านเก้ากอ ที่ผ่านมา สามารถปิดคดี ได้กว่า 50 คดี มูลค่าเงินค่าปรับ ประมาณ 200,000 บาท

 

ในขณะที่นายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านแรมไบ้ กล่าวว่า ผมทราบดีว่าการกระทำของผมเป็นการขัดขวางผลประโยชน์อย่างมหาศาลของขบวนการค้ายาบ้า สำหรับกฎเหล็กของหมู่บ้านที่ร่วมกันตั้งขึ้นมานั้นเป็นมติของชาวบ้านเกือบทั้งหมด หากชาวบ้านไม่ต้องการให้ดำเนินการตนก็จะยุติบทบาท แต่ชาวบ้านยังพร้อมใจโดยยืนยันต่อหน้าท่านผู้ว่า ฯให้ผมและคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการตามกฎเหล็กต่อไปผมก็จะเดินหน้าต่อสู้โดยทุกคนพร้อมเอาชีวิตเป็นเติมพัน และคิดว่าความตายของผมของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งทุกคนพร้อมสละชีวิตเพื่อปกป้องบุตรหลานให้พ้นภัยยาเสพติด ผมได้บอกกับท่านผู้ว่าไปแล้วว่าหากผมและแกนนำมีอันเป็นไปมีสาเหตุมาจากเรื่องขัดขวางขบวนการค้ายานรกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และผมได้บอกรายชื่อคนที่ตามปองร้ายผมและแกนนำให้ท่านผู้ว่า ฯทราบหมดแล้ว.”นายเฉลิมกล่าวในที่สุด.

 

ไพฑูรย์  อินทศิลา /นครศรีธรรมราช

         22 ม.ค. 2552

โดยคุณ ไพฑูรย์ อินทศิลา 118.173.33.118 [22-01-2009 16:01:27]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197