นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 บันทึกเรื่องเมืองนครศรีธรรมราชด้วยเพลงร้องเรือ

           
                                     พระธาตุเมืองนคร

        
พระธาตุเมืองคอน  เหอ               ศูนย์เผยแผ่คำสอนพุทธศาสนา
   ที่บรรจุบรมธาตุพระศาสดา                 ชนหลั่งไหลมาบูชาทั่วสารทิ
   ยอดพระธาตุเป็นทองคำล้ำคุณค่า         คือเลื่อมใสคือศรัทราอันพิสิฐ
   ชนหลั่งไหลมาบูชาทั่วสารทิศ              ปรุงแต่จิตสุขสงบสว่างเย็น  เหอ

                                            พิพิธภัณฑ์เมือง
 
       พิพิธภัณฑ์เมือง เหอ                     รวบรวมเรื่องเมืองนครอันยิ่งใหญ่
   แหล่งเรียนรู้ถิ่นบ้านเกิดเพลิเพลินใจ         ใช้สื่อทันสมัยอธิบาย
   วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำเลอค่า                     ประวัติศาสตร์ศาสนาการค้าขาย
  
ใช้สื่อทันสมัยอธิบาย                            มีหลากหลายสาระประทับใจ เหอ


                                        พ่อจ่าดำ

            พ่อจ่าดำ  เหอ                        บันทึกจำวีระไทยใจห้าวหาญ
  ปกเมืองป้องบ้านต้านรุกราน                ตั้งทัพฐานแปดธันวาที่ท่าแพ
  สองสี่แปดสี่ปีเกิดเหตุ                        ประจัญบานต้านล้ำเขตอย่างแน่วแน่
  ตั้งทัพฐานแปดธันวาที่ท่าแพ               ควรค่าแก่การแซ่ซ้องสดุดี  เหอ


                                   ทุ่งท่าลาด

          ทุ่งท่าลาด  เหอ                       ธรรมชาติสะอาดตาหน้าพักผ่อน
  เป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองนคร           ออกกำลังเล่นนั่งนอนเลี้ยงเฮฮา
  มีพุทธภูมิมีกวนอิม มีสวนสัตว์             พิพิธภัณฑ์สรรเรื่องจัดไว้ศึกษา
  ออกกำลังเล่นนั่งนอนเลี้ยงเฮฮา          แหล่งรื่นรมย์เรืองปัญญาน่าเที่ยวจริง เหอ


                                   สนามหน้าเมือง

           สนามหน้าเมือง  เหอ               เคยรับใช้หลายเรื่องคู่เมืองใหญ่
  ตลาดนัดรัฐพิธีที่หย่อนใจ                  สวนสนุกสุขสดใสในเทศกาล
  งานคอนเสิร์ต หนังแข่ง แสดงพลัง       งานเดือนสิบที่โด่งดังได้สืบสาน
  สวนสนุกสุขสดใสในเทศกาล             ยิ่งอยู่นานยิ่งคึกคักหนักกว่าเดิม


                                 พระพุทธเจ้าหลวง

           พระพุทธเจ้าหลวง  เหอ             ความสุขทุกข์ทั้งปวงท่านรู้สิ้น
   ประพาสต้นค้นสัจธรรมทั่วแผ่นดิน        บำรุงราษฎร์ทาสสูญสิ้นแผ่นดินไทย
   ทั้งการบ้านการเมืองการศึกษา            สาธารณูปโภคพัฒนานำสมัย
   บำรุงราษฎร์ทาสสูญสิ้นแผ่นดินไทย     ประชาชาติศิวิไลเพราะใบบุญ เหอ


                                     ศาลาโดหก

           ศาลาโดหก  เหอ                     มีประดู่ใบดกหกต้นใหญ่
    คู่ศาลาหน้าเมืองประเทืองใจ             เดิมคนใช้อาศัยนอนก่อนเข้าเมือง
    ก่อนจะนอนเล่านิทานหกจริงบ้าง        ชื่อแอบอ้างศาลาโกหกจึงลือเลื่อง
    เดิมคนใช้อาศัยนอนก่อนเข้าเมือง      เดี๋ยวนี้ใช้ทุกเรื่องทุกการงาน  เหอ


                                     ศาลหลักเมือง

                           หลักเมือง             รองเรืองผุดผ่อง
                   แกะไม้เคียนทอง           มองเเป็นหน้าพรหม
                   สองชั้นแปดหน้า            พิทักษ์รักษาประชาคม
                   มองเเป็นหน้าพรหม        สมบูรณ์พูนสุข  เหอ


                                   
ศรีปราชญ์

            ศรีปราชญ์  เหอ                   ฝีปากเก่งกาจคมหนักหนา
  ปฏิภาณกวีศรีอยุธยา                       มาดับดิ้นสิ้นชีวาที่นคร
  จารึกโคลงแจ้งนุสนธิ์บนพื้นทราย       สระล้างดาบคือเครื่องหมายอนุสรณ์
  มาดับดิ้นสิ้นชีวาที่นคร                     บทกานท์กลอนล้ำค่าน่าเชิดชู


                              พระเจ้าศรีธรรมาโศก
 
         พระเจ้าศรีธรรมาโศก เหอ           สร้างนครกระฉ่อนโชค และชื่อเสียง
   คุณธรรมนำใจไม่เอนเอียง                สิบสองเมืองมาอยู่เคียงสามัคคี
   ปัทมวงศ์ส่งเสริมประชาชาติ              มุ่งบำรุงพุทธศาสน์ราษฎร์สุขี
   สิบสองเมืองมาอยู่เคียงสามัคคี          ด้วยบุญบารมีผู้ครองธรรม


                             นกแอ่น (ปากพนัง)

                         ปากพนัง                           มีนกแอ่นทำรังอยู่คอนโด
   ยามเย็นหากินออกบินโชว์               ตามตึกโตใหญ่ใจกลางเมือง 
   น้ำลายมีค่ายอดอาหาร                   สร้างเงินสร้างงานให้ฟูเฟื่อง
   ตามตึกโตใหญ่ใจกลางเมือง            บินทั่วประเทืองใจ


                               แม่เจ้าอยู่หัว

         แม่เจ้าอยู่หัว  เหอ                  มือถือบัว บริสุทธิ์ ผุดผ่องใส
  คู่บารมีศรีธรรมโศกผู้เกรียงไกร       มีจิตใจโอบเอื้อ เกื้อการุณย
  โลหิตขาวขอนิสัยในศาสนา            ปฏิสังขรณ์วัดวา พานำหนุน
  มีจิตใจโอบเอื้อ เกื้อการุณย์                    ถึงสิ้นบุญ รับบนบานผ่านเภทภัย  เหอ


                                   พุทธภูมิ

        พุทธภูมิ  เหอ                       ขอบูชาด้วยบัวตูมเสริมกุศล
  รวมสถานสังเวชนีย์สี่ตำบล            พุทธศาสนิกชนรำลึกคุณ
  ประสูติตรัสรู้เริ่มเทศนา                 ที่นิพพานกุสินาราพานำหนุน
  พุทธศาสนิกชนรำลึกคุณ               เสริมสร้างบุญตามรอยบาทพระศาสดา  เหอ

                                พระแม่กวนอิม

        พระแม่กวนอิม  เหอ                
พระโอษฐ์แย้มพักตร์พริ้มเนตรอิ่มใส
  บำเพ็ญธรรมนำปวงชนพ้นเภทภัย      บำรุงจิตบำเรอใจให้เบิกบาน
  เซียนทั้งแปดเคียงข้างอย่างสง่า        ประธานพรผู้ศรัทธาอธิษฐาน
  บำรุงจิตบำเรอใจให้เบิกบาน             ด้วยศีลทานปัญญาบารมี  เหอ

                                           สวดด้าน

         สวดด้าน  เหอ                              เอาหนังสือมาอ่านที่วิหารคด
  ก่อนพระแสดงธรรมตามกำหนด              จัดหาบทร้อยกรองท่องให้ฟัง
  ทั้งเรื่องธรรมหรือนิทานตำนานพระธาตุ      นักเลงสวดหาโอกาสสวดสอนสั่ง
  จัดหาบทร้อยกรองท่องให้ฟัง                  ใช้ปลูกฝังธรรมศรัทธามานมนาน 

                                        หมรับ (เดือนสิบ)

        
ยกหมรับ  เหอ                                   มอบตายายให้นำกลับคืนสถาน 
  ตอบแทนคุณเคยกูลเกื้อมาก่อนกาล               เหล่าลูกหลานพร้อมหน้ามาทำบุญ
  เตรียมขนมพอง  ลา  บ้า  ดีซำ                      มาจัดทำหมรับแทนจิตคิดนำหนุน
  เหล่าลูกหลานพร้อมหน้ามาทำบุญ                  ตอบแทนคุณบรรพชนกุศลแรง                                         แห่ผ้าขึ้นธาตุ

          แห่ผ้าขึ้นธาตุ  เหอ                         อริยพงษ์พร้อมวงศ์ญาติชาวหงสา
  พาพระบฏไหว้พระบาทพระศาสดา              คลื่นซัดพระบฏมาที่ปากนัง
  พอดีศรีธรรมโศกสมโภชพระธาตุ               ได้พระบฏผืนนี้พาดเพิ่มความขลัง
  คลื่นซัดพระบฏมาที่ปากนัง                       ทุกวันยังปฏิบัติศรัทธาแรง

                                   
                                      แห่งนางดาน

           แห่นางดาน  เหอ                           องค์ศิวะมาประทานพรสวรรค์
  ธรณี คงคา อาทิตย์ จันทร์                        เทพบริวารองค์สำคัญรับบัญชา
  พราหมณ์แห่แหนแผ่นกระดานเทพต้อนรับ    หออิศวรที่ประทับตามปรารถนา
  เทพบริวารองค์สำคัญรับบัญชา                  อำนวยให้ข้าวปลาบริบูรณ์

                                   
                                         จตุคาม

       จตุคาม  เหอ                                สร้างชื่อลือนามนครศรี
  จันทรภาณุสร้างสมบารมี                      สร้างเมืองให้อยู่ดีมีโชคชัย
  ชาวเมืองทำพระเครื่องขึ้นบูชา               คนศรัทธาหาเช่าด้วยเลื่อมใส
  สร้างเมืองให้อยู่ดีมีโชคชัย                   เงินหลั่งไหลใครก็มาเที่ยวนคร

                            
                                พระเครื่องไตรภาคี

         พระเครื่อง  เหอ                          พิมพ์ลือเลื่องเล่าระบิลพระชินสีห์
  มีสามองค์ทรงคุณค่าไตรภาคี                ป้องกันดีมีเมตตามหานิยม
  ทั้งนาสนนางตราและท่าเรือ                  พุทธคุณจุนเจือจิตสุขสม
  ป้องกันดีมีเมตตามหานิยม                            เวทย์อุดมอาคมเสริมเพิ่มศรัทธา


                                         
                                         ศิลาจารึก

            ศิลาจารึก  เหอ                             คนรุ่นเก่าเขาบันทึกสร้างหลักฐาน
  แกะอักษรบนก้อนศิลามานมนาน                เล่าเหตุการณ์โดดเด่นรู้เห็นมา
  ที่นครมีเบ็ดเสร็จรวมเจ็ดหลัก                     ตามพรลิงค์รุ่งเรืองนักน่าศึกษา
  เล่าเหตุการณ์โดดเด่นรู้เห็นมา                     มีคุณค่าควรลูกหลานสืบสานต่อ              

 

โดยคุณ ผศ.ประหยัด เกษม 61.7.240.130 [26-07-2010 13:07:15]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197