นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์

                          
                                      บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์

    บุคลิกภาพภายนอก                                                    บุคลิกภาพภายใน


      -  รูปร่างหน้าตา                                                           -  ความเชื่อมั่นในตน

      -  กิริยาท่าทาง                                                              - เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต

      -  การวางตัวดี                                                              - คิดริเริ่มสร้างสรรค์

      -  ท่าทีแคล่วคล่อง                                                       - อารมณ์ขันมากมี

     -  มองคู่สนทนา                                                            -  ความจำดี  จริงใจ

     -  ใช้เสื้อผ้าเหมาะสม                                                    -  หัวไวเปรื่องปราด

     -  คารมคมคาย                                                             -  มีความสามารถหลายอย่าง
                                                                                         
-  ท่าทางกระตือรือร้น

                                        บทบาทของมัคคุเทศก์

               ผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์  จะต้องสวมบทบาทของบุคคลต่อไปนี้  คือ

                                ครู, นักจิตวิทยา, นักแสดง, นักการทูต

                                  ในวาระและโอกาสต่าง ๆ  กล่าว  คือ

                  เป็นครู  รู้ชี้แจงอธิบาย  ตอบคำถามหลากหลายได้เหมาะสม

              เป็นนักจิตวิทยา  ตาแหลมคม  จับอารมณ์ความอยากรู้ผู้ร่วมทาง

        เป็นนักแสดง  แต่งเติมบรรยากาศ  สวมบทบาทเล่านิทานผ่านโลกกว้าง

              ร้องเพลงบรรเลงเล่นเป็นทุกทาง  ช่วยเสริมสร้างสีสันบันเทิงใจ

                นักการทูต  ที่ทำดีและพูดดี  เพิ่มความรักสามัคคีเป็นข้อใหญ่

                                      ให้รู้รักบ้านเมืองประเทืองไทย 
                                     
ไม่พูดสิ่งเสียหายให้บ้านเมือง

                                       หน้าที่ของมัคคุเทศก์

      เตรียมการพร้อมสรรพ  (อุปกรณ์พกพา ผ้าเย็น เอกสาร รายการติดต่อ..ฯลฯ )

                                     รับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมาย

                                        เที่ยวไปตามรายการที่จัด

                                       อธิบายให้รู้ชัดเพลิดเพลิน

                                         ไม่มองเมินสวัสดิการ

                                       ดูแลเรื่องอาหารห้องน้ำ

                                         พยายามรักษาเวลา

                                       พาแขกกลับปลอดภัย

                                 ฝากความประทับใจในบริการ

                ข้อแนะนำบางประการสำหรับมัคคุเทศก์ 

                                         ยิ้มแย้มแจ่มใส

                                     เอาใจใส่แขกทุกคน

                                       อดทนมิโต้ตอบ

                                   ชอบจำชื่อผู้ร่วมทาง

                                  สร้างความเป็นกันเอง

                                         รู้จักเกรงใจ

                                         สดใสร่าเริง

                                        มีอารมณ์ขัน

                     สร้างสรรค์ทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย

 
                                 สูตรสำเร็จการนำชม

            E   =   entertain                 เริ่มต้นให้สนุกสนานเพลิดเพลิน

       E   =   excite                    ดำเนินเรื่องเร้าความสนใจ

  E   =   educate                ใส่สาระตามสมควร

 

 
โดยคุณ ผศ.ประหยัด เกษม 61.7.240.130 [25-07-2010 11:07:37]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197