นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พุทธศาสน์ (พระพุทธเจ้าตรัสรู้)
                  พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พุทธศาสน์

 

   เจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยะวงศาราช           ยุรยาตรสู่ป่าธรรมาสถาน

 ม้ากัณฐกะนายฉันนะขับทะยาน                     ถึงสายธารเนรัญชรามหานที

     ทรงตัดพระเกศเปลี่ยนเพศเป็นบรรพชิต     บำเพ็ญจิตหวังวิมุตพุทธวิถี

 ฝากองค์เป็นศิษย์ฤาษิตทั้งโยคี                         ทรงทรมานกายีมิมีแรง

     ทรงมุ่งหมายช่วยชนทั้งหลายให้พ้นทุกข์    ประสบสุขชื่นฉ่ำธรรมส่องแสง

 ศึกษาจบพบสัจจธรรมทรงสำแดง                   มธุปายาสทำให้แกร่งเกิดแสงธรรม

     สุชาดาปชาบดีอิตถีเพศ                                ช่างวิเศษช่วบชุบอุปถัมภ์

 ภักษาดีมีค่าปัญญานำ                                      เจ้าชายทรงเห็นธรรมล้ำโลกา

    ตรัสรู้คืนเพ็ญเดือนหกก่อนพุทธศักราช       สี่สิบห้าปีพุทธศาสน์ราชศึกษา

 เมื่อสามสิบห้าพระชนม์พ้นวัฏฏา                    ตรัสรู้เป็นพระพุทธาแห่งปวงชน

   พระปาฏิโมกข์โลกได้รับสดับสติ                 สุขเริ่มผลิบานเบ่งเปล่งกุศล

 อริยสัจสี่ไตรสิกขาเพิ่มค่าคน                          ไตรลักษณ์ล้นเลิศประจักษ์เป็นหลักชัย

   ถึงดิถีปี พ.ศ.๒๕๕๕                                     รอบพระพุทธาธรรมาภิสมัย

 พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พุทธวลัย                        พุทธธรรมสุกใสแจ่มใจคน

   ขอให้พระพุทธศาสน์ดำรงอยู่คู่โลกหล้า        เป็นน้ำทิพย์ชโลมทาทุกแห่งหน

 พุทธานุภาพดื่มด่ำฉ่ำกมล                                ให้เหล่าชนสุขสันต์ทั่วกันเทอญ

 

                  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        

                                           สืบพงศ์ ธรรมชาติ     ประพันธ์

                                      พฤหัสบดี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 

โดยคุณ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 113.53.19.170 [21-05-2012 12:05:24]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197