นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  หัวข้อ
 ทำบุญตายาย (ประเพณีบุญเดือนสิบ)

ทำบุญตายาย (ประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบ)

       

       คนทำดีย่อมได้ดีมีความสุข                       ทำไม่ดีย่อมมีทุกข์สุขเหือดหาย

 บรรพชนส่วนหนึ่งซึ่งท่านตาย                       ตกอบายด้วยอกุศลกรรมได้ทำมา

     เป็นเปตหรือเปรตในเปตภูมิที่รุ่มร้อน        จะนั่งนอนลำบากยากหนักหนา

 บ้างเป็นนรกชนทนทุกขเวทนา                     ในนรกภูมิทุกข์ยิ่งกว่าบรรดามี

    นรกขุมต่างๆ ช่างเหี้ยมโหด                        บาปลงโทษชดใช้สุดหน่ายหนี

เกิดเป็นเปตาและสัตว์นรกอเวจี                      คอยลูกหลานน้องพี่ที่ใจบุญ

  ช่วงเดือนสิบแรมหนึ่งค่ำถึงสิบห้าค่ำ           เปตชนนรกชนชื่นฉ่ำดีนำหนุน

ประตูเปตภูมินรกภูมิเปิดบรรเจิดจุน               ต่างวิ่งวุ่นหมายมาโลกหายโศกใจ

  ลูกหลานเตรียมขนมลา พอง ไว้รองรับ        ขนมไข่ปลาสะบ้าพร้อมสรรพอย่างสดใส

ขนมดีซำฉ่ำชื่นรื่นเริงใจ                                 ฉาวหายขนมกระดูกไก่ใส่ให้กิน

  ยกหฺมฺรับดับที่มีหลายอย่าง                           ผลไม้กะเทียมจัดวางอย่างมีศิลป์

หัวหอมข้าวสารเข็มด้ายของใช้ของกิน          ทุกสิ่งสิ้นมิให้ขาดปลาสไป

  หฺมฺรับเล็กตั้งที่ในบ้านหรือนอกบ้าน            หฺมฺรับใหญ่ดูตระการแต่งสดใส

ยกไปวัดแรมสิบสี่สิบห้าค่ำชุ่มฉ่ำใจ               เพื่อจะให้พระสงฆ์ส่งตายาย

   จัดชิงเปรตในเขตของอาวาส                       สนุกสนานเกิดรสชาติมิตรขยาย

สามัคคีมีสุขทุกนางนาย                                บุญสยายโอบเอื้อแผ่เจือจุน

  ทั้งทำบุญต่อผู้มีพระคุณที่หนุนเนื่อง           พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเรื่องประเสริฐสุนทร์

ถวายภัตตาหารหวานคาวเคล้าคลุกบุญ         ได้เป็นทุนรายเรียงเลี้ยงชีวา

  อีกพ่อแม่แลพ่อเฒ่าแม่เฒ่าปู่ย่าทวด             อาหารหวานคาวบีบนวดแข้งแขนขา

คนต้องมีความกตัญญูกตเวทิตา                     เพื่อหวังว่าบุญที่ทำได้นำทาง

  ไปสู่สุขทุกข์จางแห้งห่างหาย                      อยู่หรือตายบุญมากช่วยถากถาง

ให้มวลบาปราบเรียบเงียบเจือจาง                  บุญเดือนสิบช่วยสร้างบุญชีวา

   จึงควรจักทำบุญหนุนชีวิต                          ให้สุขจิตสุขกายคลายทุกขา

สิบห้าวันเปตชนนรกชนท่านด้นมา                ยื่นขนมลา ขนมพอง ท่านต้องใจ

  ไข่ปลา สะบ้า และดีซำ รสล้ำเลิศ                  ทำไว้จะประเสริฐยิ่งสิ่งไหน

ประเพณีบุญดือนสิบหยิบมาจาระไน              คือหัวใจแห่ง “ธรรม์” กตุญญู

 

                                                                              รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

                                                                      พฤหัสบดี ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕   

 

 

 

 

 

 

โดยคุณ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 118.173.11.117 [07-10-2012 03:10:18]
 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
แสดงความเห็นได้ที่นี่
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ในการตอบด้วยนะครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email

 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 


Warning: mysql_close(): 6 is not a valid MySQL-Link resource in /home/nakhonsi/domains/nakhonsi.com/public_html/libs/dblib.php on line 13
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197