นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

ระบบตรวจสอบพบความผิดพลาดในการ อ้างอิงรหัส กรุณาทำรายการใหม่ในโอกาสต่อไป
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197