นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และบิดา มารดา ผู้ปกครองเสียชีวิต

วันนี้(21 ก.พ..60) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานมอบทุนการพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และบิดา มารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยและนักเรียนที่เรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 16 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 172,500
ขอบคุณข่าว http://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7242


ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในระดับอนุบาล จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 7,500 บาท และระดับ ปวส. จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และระดับปริญญาตรี จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท
ซึ่งมูลนิธิฯ ได้โอนเงินเข้าบัญชีของนักเรียนตามจำนวนดังกล่าวโอกาสนี้ได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนด้วย ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้น มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมในพิธี
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน โดยขอให้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นักเรียนทุนทุกคนถือเป็นบุคคลพิเศษ
ดังนั้นจึงขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามคำปฏิญาณตนที่กล่าวไว้ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่เราจะเลือกอนาคตได้ และขอให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยสำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ เป็นทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ที่ได้ทรงเมตตาประชาชนผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน และทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

จึงทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2505 เนื่องจากเกิดมหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


พระองค์ท่านได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน 3 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และนักเรียน นักศึกษา ที่บิดา มารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยจะมอบทุนพระราชทานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:10 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197