นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทน อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2560 นี้
มหาวิทยาลัยเตรียมจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม -1 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ”เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
พร้อมทั้งเปิดบ้านแสดงผลงาน ทางวิชาการ งานวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ประกอบด้วย 3 งานหลักคือ งานมหกรรมวิชาการ“เปิดบ้านวลัยลักษณ์” งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์
ขอบคุณข่าว http://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7239
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวต่อไปอีกว่า งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โปจะมีการแบ่งพื้นที่จัดงานเป็นโซนต่างๆประกอบด้วย โซน Royal Pavilion จะมีการจัดนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ส่วนในโซน Central Land จะเป็นมหกรรมวิชาการ“เปิดบ้านวลัยลักษณ์” มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานของนักศึกษาของทั้ง 13 สำนักวิชา ตลอดจนลานศิลปะและวัฒนธรรมด้วย
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย Creative Land,Technology Land,Smart Farm Land,Ancient Land,Science and Digital Land,Sport Land ,Herb for Life, Health Mansion ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ” นิทรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ ณ นครศรีธรรมราช
การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดเพลงบอกประเภทนักเรียนและเยาวชนชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดการแก้ปัญหาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การประกวดสร้างสรรค์ Sensor Tool Kit การประกวดพันธุ์สัตว์ การจัดการแข่งขันกีฬา การสาธิตการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในอาหาร การสาธิตการนำสมุนไพรมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน การแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรม Sciences Showกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ สตูดิโอวิทยุกระจายเสียง สตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง ห้องจับภาพเคลื่อนไหว Motion Capture ห้องจำลอง virtual Reality การสาธิตการใช้ AR (Augmented Reality) ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอท้อปอีกด้วย
ในส่วนของสัมมนาและประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry: ISSAA 2017 การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9
การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 5 Active Learning : Classrooms of the Future การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดยเครือข่ายสกอ. ภาคใต้ตอนบน และการสัมมนาอื่นๆรวมทั้งสิ้น 14 รายการ
สำหรับงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ในปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีการจัดแสดงนิทรรการทางการเกษตร การประกวดแข่งขันทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ การสัมมนาวิชาการทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปด้วย“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ขึ้น เพื่อเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชน ให้ได้เข้ามารับรู้และเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในทางการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าของงานวิจัยของเราตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ นำสินค้ามาแสดงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลแก่พี่น้องชาวภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียงด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว


วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:15 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197