นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
วันนี้(28 ก.พ.60) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบคุณข่าว http://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7282


โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 ระดับจังหวัด ตามแบบ ชกอ.04-01(ครั้งที่ 3) เกษตรกรทั้งสิ้น 11,684 ครัวเรือน วงเงิน 35,052,000 บาทโดยแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ ด้านพืช จำนวน 10,733 ครัวเรือน วงเงิน 32,199,000 บาท
ด้านปศุสัตว์ จำนวน 758 ครัวเรือน วงเงิน 2,274,000 บาท ด้านประมง จำนวน 193 ครัวเรือน วงเงิน 579,000 บาททั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการรับรองข้อมูลของเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 ระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.60 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 และครั้งที่ 3 วันที่ 28 ก.พ.60 มีเกษตรกรผ่านการรับรองทั้งสิ้น 175,468 ครัวเรือน วงเงิน 526,404,000 บาทนายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก่อนเกิดภัยและผ่านการรับรองในรอบแรกประมาณ 140,000 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้รายชื่อทั้งหมดไปอยู่ที่สำนักงบประมาณแล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า น่าจะมีการทยอยโอนเงินให้เกษตรกรได้ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ขอรับเงินเยียวยาและผ่านการรับรองแล้วนั้นต้องรอการนำเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีก่อนว่าจะอนุมัติให้การช่วยเหลือหรือไม่

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09:13 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197