นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
วันนี้(1 มี.ค.60) ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหงส์แก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมด้วยนาวสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบคุณข่าว http://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7286เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยม และมอบยาเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งให้คำแนะในการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยป้องกันตัวเองจากโรคที่มากับน้ำ
ทั้งนี้เนื่องจากเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นพื้นที่รับน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะไหลลงสู่ทะเล ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องเจอกับภาวะน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆ
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะได้อออกปฏิบัติการในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเชียรใหญ่ ที่โรงพยาบาลเชียรใหญ่ และที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหงส์แก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง ที่โรงพยาบาลอำเภอปากพนัง และบ้านบางสระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง รวม 4 จุด
โดยนอกจากจะนำเครื่องอุปโภค ของใช้ในครัวเรือนและยาเวชภัณฑ์ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ว ยังได้นำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้ปลอดภัยจากโรคที่มากับน้ำด้วย อาทิ โรคน้ำกัดเท้า โรคซึมเศร้า โรคฉี่หนู เป็นต้น


วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08:41 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197