นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
วันนี้(2 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่การปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณข่าว
http://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7294


การจัดประชุมหารือดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเบื้องต้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในพื้นที่หลักแหล่งมรดกวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ครอบคลุม 4 ด้าน

คือ แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ,แผนงานด้านสังคม ,แผนงานด้านด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และแผนงานด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี รวม 35 โครงการ


ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่องค์พระบรมธาตุเจดีย์และโบราณสถานอื่นๆ ภายในวัดด้วย


โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดหางบประมาณและเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละโครงการตามแผนงานต่อไป

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 08:41 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197