นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
สคร 11 นครศรี จับมือ สคร 12 สงขลา กรมควบคุมโรค นำสื่อมวลชนภาคใต้ ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน ปรับภูมิทัศน์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่หาดสระบัว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบคุณข่าวhttp://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7287


(1 มีนาคม 2560) เวลา 14.00 น. นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2560
ณ บริเวณชายหาดสระบัว ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานป้องกันโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค
จัดอบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 โดยหลังพิธีเปิดคณะสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมปลูกป่าชายเลน ทำความดีถวายพ่อหลวง ในกิจกรรม "ลุยโคลน ปลูกป่า เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ"
และร่วมปรับภูมิทัศน์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ หาดสระบัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม อนุรักษ์แหล่งเพราะพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา
จากนั้นร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว และใกล้เคียง โดยมีนายสมไชย เก้าเอี้ยน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานถึงพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า เดิมเคยมีพื้นที่ป่าชายเลน 150,000 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 90,000 ไร่
เนื่องจากในอดีตมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนกันอย่างไม่ถูกต้อง มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ป่าชายเลนเสียหายไปมาก และปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนเพิ่มเติมขึ้นมา
เนื่องจากระบบนิเวศน์ชายฝั่งได้มีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและช่วยป้องกันชายฝั่ง และกิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนด้วย
จากนั้นสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปยังโรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ทิศทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรคปี 2560 จากแพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมถึงบทบาทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ จากอาจารย์สนทยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิคภาพ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 08:48 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197