นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

ทำเนียบชาวนครศรีธรรมราชจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์
เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารชาวนครศรีธรรมราชทั้งที่อยู่ภายในจังหวัดและที่อื่น ๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นชุมชนออนไลน์ พบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นต่าง ๆ
ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนพึงปฏิบัติดังนี้.

กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และเหมาะสม
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่สุภาพ,ไม่เหมาะสม หรือผิดวัตถุประสงค์
2. ทีมงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ถ้าหากมีการพาดพิงถึงบุคคลที่มีเสียง
หรืออื่น ๆ ที่นำพาความเสื่อมเสีย
3. กรุณาลงทะเบียนสมาชิก เพียงครั้งเดียว เท่านั้น

 
ชื่อ-สกุล :   
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197