นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

ทำเนียบชาวนครศรีธรรมราชจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์
เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารชาวนครศรีธรรมราชทั้งที่อยู่ภายในจังหวัดและที่อื่น ๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นชุมชนออนไลน์ พบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นต่าง ๆ
ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนพึงปฏิบัติดังนี้.

กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และเหมาะสม
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่สุภาพ,ไม่เหมาะสม หรือผิดวัตถุประสงค์
2. ทีมงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ถ้าหากมีการพาดพิงถึงบุคคลที่มีเสียง
หรืออื่น ๆ ที่นำพาความเสื่อมเสีย
3. กรุณาลงทะเบียนสมาชิก เพียงครั้งเดียว เท่านั้น

 
ระบบตรวจสอบพบความผิดพลาดในการ อ้างอิงรหัส กรุณาทำรายการใหม่ในโอกาสต่อไป
ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
   เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างซึ่งกันและกัน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 
*ชื่อ - สกุล 
ชื่อเล่น 
เพศ  ชาย   หญิง   ไม่แน่ใจ
ที่อยู่ 
อำเภอ 
จังหวัด 
รหัสไปรษณีย์ 
เบอร์โทรศัพท์ 
โฮมเพจ 
อีเมล์ 
อาชีพ 
*ทักทายชาวทำเนียบ 

แทนความ รู้สึกดี ๆ ที่มีให้

เลือกโฉมหน้า ที่จะปรากฏบนเว็บ *


 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197