31 พ.ค. 62 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัด และเตรียมซ้อมแผนโดยไม่แจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าด้วย31 พ.ค. 62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้31 พ.ค. 62 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ มีความประสงค์จะทำการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่31 พ.ค. 62 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน ๙,๒๖๕ แผ่น31 พ.ค. 62 จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562