QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
..::: ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม :::..

องคมนตรี เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันมาฆบูชา

    องคมนตรี เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนครฯ” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ...


  องคมนตรี เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันมาฆบูชา (13 ก.พ 2557)
  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกวนข้าวมธุปายาส 9 กระทะ ส่วนที่สวนสาธารณศรีธรรมาโศกราช กวน 12 กระทะ 12 นักษัตร (13 ก.พ 2557)
  เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพต้อนรับและบริการพระสงฆ์นานาชาติ (11 ก.พ 2557)
  คณะกรรมการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดระเบียบจราจร (07 ก.พ 2557)
  งาน มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติเมืองนคร ประจำปี ๒๕๕๗ ประเพณียิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของภูมิภาค (04 ก.พ 2557)
  นครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช 31 มค นี้ (30 ม.ค 2557)
  สัมมนานักวิชาการ ครั้งที่ 8 ทำเอกสารเสนอพระบรมธาตุสู่มรดกโลก (13 ธ.ค 2556)
  นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๖ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดบ้านเกิด (24 ต.ค 2556)
  นครศรีธรรมราช เตรียมงานรัฐพิธี วันปิยะมหาราช (21 ต.ค 2556)
  เรือ สหกรณ์เชียรใหญ่ เรือเจ้าแม่สายทอง และเรือ สาวบางพระ รับถ้วยพระราชทานในการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งเทศบาลเมืองปากพนังจัดขึ้น (21 ต.ค 2556)
  นครศรีธรรมราชจัดงานรัฐพิธี“วันปิยมหาราช” (18 ต.ค 2556)
  ช่างแก้ว เมืองนคร ช่างฝีมือแกะสลักชั้นครู เร่งทำพนมพระเข้าร่วมลากพระในวันออกพรรษา (18 ต.ค 2556)
  ประเพณีเทศกาลกินเจเดือน ๙ เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรก (04 ต.ค 2556)
  งานสักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์ต้นแบบ ใหญ่ที่สุดในโลก ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร กำหนดจัดขึ้นวันที่ (04 ต.ค 2556)
  นครศรีธรรมราชได้เงินเข้ากองทุนพระบรมธาตุสู่มรดกโลกกว่า 2.7 ล้านบาท (04 ต.ค 2556)
  อบจ.นส มอบข้าวสารโรงเจ 17 แห่ง 350 กระสอบ ในเทศกาลกินเจ (02 ต.ค 2556)
  ยลนครหัตถศิลห์ เยือนถิ่นลิกอร์ กำหนดเปิดงานเย็นวันนี้ ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นนครศรีธรรมราช (05 ก.ย 2556)
  3 มหาวิทยาลัยภาคใต้จัดสัมมนา “ผ้ายก ภูษานคราแดนใต้”เทิดพระเกียรติ (20 ส.ค 2556)
  เร่งล้างคราบสนิมบนปล้องไฉนพระบรมธาตุเจดีย์ ให้เสร็จก่อนงานบุญเดือนสิบ (20 ส.ค 2556)
  ช่างสำนักช่างสิบหมู่ ระบุหลังขึ้นไปตรวจสอบปลียอดทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช (02 ส.ค 2556)