QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
..::: ข่าวบริการ :::..

  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมประมูล หมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมเพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (04 มิ.ย 2558)
  ด้วยคณะกรรมการสรรหากรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (04 มิ.ย 2558)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในระบบการศึกษาทางไกล โดยผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองใน 11 สาขาวิชา (02 มิ.ย 2558)
  โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (28 พ.ค 2558)
  เทศบาลเมืองปากพนังเชิญเที่ยวงาน เทศกาลผัดหมี่ และของดีปากพนัง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนสุขอนันต์ ปากพนังตะวันตก มีโดมตลอดงาน (28 พ.ค 2558)
  เทศบาลเมืองปากพนังเชิญเที่ยวงาน เทศกาลผัดหมี่ และของดีปากพนัง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ (26 พ.ค 2558)
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 หัวข้อ "พระสงฆ์สาวกศาสดา" (21 พ.ค 2558)
  หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน "มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้" ปี 2 (19 พ.ค 2558)
  โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (15 พ.ค 2558)
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญประชุมผู้ประกอบการลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อทำความเข้าใจ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาปาล (12 พ.ค 2558)
  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง (ครูจ้างสอน) (07 พ.ค 2558)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิด (07 พ.ค 2558)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (23 เม.ย 2558)
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมด้าน ICT หัวข้อ “e-government mobile application” (16 เม.ย 2558)
  ด้วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (09 เม.ย 2558)
  เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่19 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 12.00-13.30 น. โรงแรมทวินโลตัสขอเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟังพระธรรม (09 เม.ย 2558)
  นิติบุคคลที่มีงบการเงินรอบปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะต้องดำเนินการยื่นงบการเงิน ต่อ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช (09 เม.ย 2558)
  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ โรงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดรายจ่าย (03 เม.ย 2558)
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการเลือกกันเองเป็น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการใ (02 เม.ย 2558)
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอาชัพ กิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน ฝึกระยะยาว รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ จำนวน ๖ สาขาช่าง (02 เม.ย 2558)
  สำนักงาน ป.ป.ช.รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน กำหนดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 13 พฤ (01 เม.ย 2558)
  ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (19 มี.ค 2558)
  ด้วยสถานสงเคราะห์เด็กเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับอุปการะเด็กชายพัชรพล พ่วงเพิ่ม เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (19 มี.ค 2558)
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ถึงวันที่ 31 มีนาคม (18 มี.ค 2558)
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยวชม ศุกร์ สุด สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน เป็นแหล่งเรี (16 มี.ค 2558)
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท (16 มี.ค 2558)
  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ(วิชาการ) (16 มี.ค 2558)
  มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมรายการพิเศษ วันสายใจไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ททบ.๕ ในวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ (12 มี.ค 2558)
  ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับผู้จบ ม.๖ ปวช. และปวส (03 มี.ค 2558)
  สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ใ (03 มี.ค 2558)