QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ในพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ มายังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลา 17.49 น. วันนี้ (28 เม.ย.52) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ โดยได้มีการประชุมมอบหมายงานและติดตามการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ซึ่งทุกฝ่ายมีความพร้อม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะเฝ้ารับเสด็จทั้งที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และที่วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านศาลาขี้เหล็ก ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2514 โดยคุณยายพัฒน์ มังกรฤทธิ์ บริจาคที่ดิน 1 ไร่สร้างเป็นสำนักสงฆ์ ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้รวบรวมเงินจัดซื้อที่ดิน ประมาณ 15 ไร่ สร้างเสนาสนะ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศตั้งเป็นวัดศาลาขี้เหล็กเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2526 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดจากวัดศาลาขี้เหล็กเป็นวัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ซึ่งยังไม่มีอุโบสถสำหรับประกอบพิธีสังฆกรรมทางศาสนา พระครูธีรปัญญาคุณ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในอำเภอลานสกา และพุทธศาสนิกชนรวมกันจัดหาปัจจัยเพื่อสร้างอุโบสถขึ้น และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ หลังประกอบพิธีเสร็จสิ้น ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบทูลเบิกตัวผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 130 ราย เข้ารับของที่ระลึก เสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :28 เม.ย 2552 เวลา 15:26:19ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวสังคม
     นครศรีธรรมราช มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไฟป่า (06 มี.ค 2557)
     ตำรวจเมืองคอนจับ “เจ้ดาว”สาวประเภทสองพร้อม 2 เยาวชนคู่ขาตั้งแก๊งโจรกรรม จยย.ตามยึดของกลาง 11 คัน (06 มี.ค 2557)
     ทหารบกไทยและสิงคโปร์ฝึกร่วม ด้วยความเข้มแข็ง ทภ.4 ตรวจความพร้อมก่อน ผบ.ทบ.เปิดอย่างเป็นทางการ (06 มี.ค 2557)
     รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิด งาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ ประจำปี 2557” 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (06 มี.ค 2557)
     ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้าง ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ (06 มี.ค 2557)